Den største minussiden med en ansiktsløftning er at det er umulig å operere uten å etterlate seg spor i huden (arr). Hvor synlige arrene blir, avhenger av flere faktorer, hvilke arregenskaper pasienten har, hvor arrene er plassert, det kirurgisk håndverket, pasientens alder og ikke minst hvor stor stramming det blir i sårene når det sys igjen.

Arrene foran og bak øret

Arrene foran øret blir normalt lite synlige. Huden her syes ikke sammen med like stor stramning som bak ørene (hvor arrene ofte blir tydeligere). Dessuten pleier vi å etterstrebe å «gjemme» arrene i naturlige små rynker foran ørene.

Arrene bak ørene blir i de fleste tilfeller noe bredere og følgelig den mindre pene delen av arrene. Dette skyldes at man bak ørene syr med betydelig større stramming enn foran øret for å få en best mulig effekt på hals og hake. Skulle man stramme mindre for å få penere arr vil man ikke oppnå så god løfteeffekt. Med andre ord er det et kompromiss mellom å få strammet huden mest mulig og få minst mulig arrdannelse. Men da arrene bak øret i regelen lett skjules av håret prioriteres her vanligvis oppstrammingen framfor arrets utseende.

Arrene i tinningen

I tinningen kan man velge mellom å legge arret inne i selve håret eller å plassere arret like foran hårfestet. Fordelen med å legge snittet inne i det hårbevokste området er at arret ikke blir så godt synlig. Ulempen med denne plasseringen er at man ikke oppnår noen større stramming i midtre og øvre del av ansiktet (over kinnbeina). De fleste velger derfor å få lagt snittet foran hårfestet i tinningen. Ulempen med dette er at arrene blir noe mer synlige, og at man derfor kan bli avhengig av å bruke makeup eller velge en frisyre som skjuler arrene.

Les mer om ansiktsløftning