Etter hvert som man blir eldre, begynner halsen å henge i større eller mindre grad. Dette kan resultere i ønsker å stramme inn på hudoverskudd på halsen.

Flere av pasientene som ønsker halsløft, ender opp med å velge ansiktsløft. Mange pasienter sier at de kun ønsker å stramme inn på halsen og vil ikke ha noe ansiktsløft. I disse tilfellene kan det da bli et misforhold mellom hals og resten av ansiktet.

Det er viktig at pasientene forstår sammenhengen mellom hals og ansikt. Å bare stramme inn på halsen med et halsløft gir ikke noe effekt på resten av ansiktet.