Nesen har stor betydning for det inntrykket et ansikt gir – især i profil. En liten nese kan gi et feminint inntrykk, mens en stor og kraftig nese kan gi inntrykk av styrke og kraft.

Kosmetiske nesekirurgi utføres i liten grad i det offentlige helsevesen. På vanlige ØNH-avdelinger gjøres mest funksjonell nesekirurgi, dvs operasjoner som bedrer luftpassasjen gjennom nesen og retter opp gamle skader, medfødte skjevheter osv. På private klinikker utføres det derimot de operasjoner som handler om det mer utseendemessige av nesen, knyttet til ønsker om å:

  • endre nesetuppen
  • redusere/gjøre nesen smalere
  • endre utseende på neseborene
  • korrigere en krokete neserygg
  • redusere lengden på nesen

Kosmetisk nesekirurgi krever en erfaren lege som vet hva som skal gjøres og hvordan resultatet skal bli best mulig.

Neseoperasjon – ønske om mindre dominerende nese

Noen pasienter ønsker at nesen skal bli mindre dominerende og dels mer feminin eller mindre maskulin. Noen opplever at neseryggen er for høy, krum og bred, eller at nesetippen er for stor og rund. Andre pasienter opplever at nesevingene er for store, eller at nesetippen peker for mye oppover og står for mye fram.

Moderne nesekirurgi kan i stor grad korrigere akkurat det pasienten er opptatt av. Det kan gjøres betydelige endring på nesens form, men ikke nødvendigvis i like stor grad som pasienten ønsker. Hudens tykkelse har også betydning for sluttresultatet. Dersom pasienten har tykk hud, vil dette kunne begrense hvor mye nettere nesetippen kan bli for eksempel. Det er viktig at nesen etter en korreksjon har naturlige proporsjoner, at neserygg og nesetip harmonerer og at den nye nesen er naturlig i ansiktet.

Her utføres neseplastikk:

Aleris Colosseum-Nobel • Aleris DrammenAleris Kristiansand / Aleris Sykehus Agder • Aleris Sykehus Marken BergenAleris Sykehus Frogner Oslo

Nosejob i 1597: De Curtorum Chirurgia Per Insitionem

Så langt tilbake som 1597 ble det foretatt kosmetisk nesekirurgi. Det kommer frem i boken De Curtorum Chirurgia Per Insitionem, skrevet av professor i kirurgi og anatomi ved universitetet i Bologna, Gaspare Tagliacozzi.