Mange kvinner som i dag opereres for brystkreft opereres med brystbevarende kirurgi, det vil si at de får beholde brystet sitt. Da fjernes kun kreftsvulsten og litt av det nærliggende vevet, men brystet bevares.

Dersom svulsten er stor, aggresiv eller det er flere svulster i brystet er det mer vanlig at man fjerner hele brystet. Da kan brystet rekonstrueres enten ved hjelp av proteser eller med eget vev. Hvilken metode som egner seg best avhenger ofte av resultatet etter at det egne brystet er fjernet.

Brystrekonstruksjon med proteser

Mange kvinner får et pent resultat av brystrekonstruksjon med silikonproteser. Ved innleggelse av proteser kan det være behov for å utvide huden på brystveggen med en egen protese først, og at man etterhvert erstatter den temporære protesen med en permanent protese.

Brystrekonstruksjon med DIEAP-lapp (tidl. DIEP)