Kroppen fordeler ikke mengden fettvev jevnt over det hele. Noen kan være misfornøyd med hvordan fettfordelingen på kroppen er, og ønsker derfor endringer, enten små eller store. Noen steder er fettykkelsen mer fremtredende og uønsket enn andre steder. Man kan i slike tilfeller benytte seg av fjettfjerning. Teknikker for fettfjerning har mange begreper knyttet til seg:

I bunn og grunn er det samme grunntanke og prinsipp som er basisen for metoden for fettfjerning, det er bare teknikkene og utstyret som varierer og har endret seg med årene. Ikke alle metodene er like velegnet for alle forhold.

I det plastikkirurgiske miljøet utføres det på verdensbasis fettfjerning med anvendelse av mange av de forskjellige etablerte teknikkene for fettsuging. Målet er (oftest) å fjerne fett fra enkelte områder på kroppen.

Slik foregår fettfjerning der fett suges ut

Kort fortalt er fettfjerningsteknikken med fettsuging ”enkel”. Et område bedøves med rikelige mengder væske/lokalbedøvelse. Deretter lages det små hull i huden hvor det brukes en håndholdt kanyle med sug som beveges frem og tilbake i fettvevet. Dermed suges det hundrevis av små kanaler i fettvevet på kryss og tvers og mengden fettvev reduseres på det aktuelle område.

Noen ønsker en maskin som skal føre kanylen att og frem (”power-assisted), noen ønsker å knuse fettcellene med ultralyd før de suges vekk (i forskjellige varianter). Det benyttes også ved fettfjerning en teknikk hvor en tykk sugeslange er koblet til selve kanylen, sugeslangen er koblet til en maskin som lager undertrykk/sug.

Liposkulptur

Den antatt mest presise metoden for fettfjerning er å benytte liposkulptur (liposculpture syringe). Her er fettfjerningskanylen ikke så voldsomt tykk og selve kanylen er kun koblet til en noe forstørret sprøyte som lager sug ved å holde stemplet trukket bakover. Denne metoden gir mindre ”berg og dal bane” og antatt jevnere resultat, det er også enklere å holde kontroll med den eksakte mengde fett som fjernes fra de enkelte områdene osv.

Hos noen kan ultralyd være et hjelpemiddel til å løsne fettcellene før selve fettfjerningen, dette gjelder især menn som ofte har harde og kompakte fettceller. Også hos slike pasienter vil det være fullt mulig å få til et optimalt resultat ved kun å bruke liposkulptur uten bruk av ultralyd eller andre hjelpemidler.

Etter en fettfjerning vil området som er behandlet være preget av hovenhet, ujevnheter og harde partier. Dette er svært vanlig den første tiden, men vil over tid bedre seg betydelig. Selve fettfjerningsmetoden ved å bruke fettsuging vil som en naturlig konsekvens av prinsippet etterlate et ruglete fettvev i dypet under huden. Jo, grovere og tykkere fettsugingskanyle som brukes til formålet, jo større er faren for å etterlate permanente ujevnheter. Dessuten vil resultatet som regel bli dårligere hvis man begir seg i kast med å fettsuge et området som ikke har økt fettmengde.

Etter avsluttet fettfjerning må fettvevet holdes klemt sammen en periode. Vanligvis holder det å gå med et trangt kompresjonsplagg noen uker. Stikkhullene i selve huden blir etter hvert som tynne streker og blir sjelden et problem.

Fettsuging / liposkulptur / fettfjerning

Aleris Colosseum • Aleris Colosseum StavangerAleris DrammenAleris Nesttun, Bergen • Aleris Kristiansand & Sykehuset AgderAleris BodøAleris Sykehus (Frogner, Bergen, Stavanger, Tromsø)