Legger og ankler er vanskelige områder å fettsuge. Derfor bør fettsuging på legg og ankler fortrinnsvis gjøres av plastikkirurger med stor erfaring. Fettlaget er tynnere enn ellers på kroppen og det er begrenset hvor mye man kan fjerne.

Tendensen til hevelse er større enn på andre områder og hevelsen har en tendens til å vare lenger. Fra utenlandsk litteratur kjenner vi tilfeller hvor pasienter har fått bestående problemer med hevelse. Dette har dog helst vært eldre kvinner og kvinner som også før fettsugingen hadde problemer med hevelse i bena. For å minske risikoen for bestående hevelse og langvarig tilhelingsprosess unngår vi vanligvis å suge rundt hele tykkleggen («sirkulært»).

Fettsuging

Forbigående nedsatt følelse i området som er fettsugd er vanlig overalt på kroppen, men oppleves ofte spesielt ubehagelig på leggene. En del pasienter er imidlertid godt egnet for fettsuging av legg/ankel-regionen og med en nøye utvelgelse av disse har vi i Aleris meget gode erfaringer også med behandling av dette området. Spesielt gjelder dette når vi kun fettsuger anklene eller de nederste 2/3 av leggene.

 

Fettsuging / liposkulptur / fettfjerning

Aleris Colosseum-Nobel • Aleris Colosseum StavangerAleris Drammen Aleris Nesttun, Bergen • Aleris Kristiansand & Sykehuset AgderAleris Bodø • Aleris Sykehus i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø