Botox er et reseptbelagt legemiddel, som blandt annet kan brukes til behandling av rynker og behandling av overdreven svette. Reklame for reseptbelagte legemidler som Botox er imidlertid ikke tillatt. Dette gjelder alle legemidler som inneholder botulinum toksin, det virksomme stoffet i for eksempel Botox og Azzalure.

All behandling med Botox bør utføres av autorisert helsepersonell.