Generelt om figurforming etter massivt vekttap

Løs hud gir problemer i forhold til gnissing, fukt, lukt og sårhet i områder hvor hud ligger mot hud. Hvor stor andel av pasienter som har gått betydelig ned i vekt, og som trenger plastisk-kirurgiske korreksjoner, har vi ikke noen sikre statistikker på, men man regner med at et sted mellom en tredjedel og halvparten av disse pasientene vil søke hjelp for å få gjort korreksjoner.

 

Effektiv behandling for alvorlig overvekt

Det er kommet effektiv behandling for alvorlig overvekt i tillegg til slanking. Mens overvektoperasjoner tidligere ga høye tilbakefallsfrekvenser, og det var betydelig risiko forbundet med inngrepene, gjøres i dag slankeoperasjoner på tarmene gjennom små hull, såkalt kikkehullskirurgi. Dette gir kortere operasjonstid og rask mobilisering etter inngrepene. Type inngrep tilrettelegges etter behovet for vektnedgang hos de ulike pasientene, men i tillegg til operasjonen kreves det også en omlegging i kosthold og trening for at målene skal nås. Slankeoperasjoner gjøres ved en rekke institusjoner, både offentlige sykehus og private klinikker, deriblandt Aleris Overvektsklinikk i Oslo.

Plastisk kirurgi etter slankeoperasjon og stort vekttap

Når endelig vektmålet er nådd, melder behovet seg for korreksjon av hud og fettvev. Løs hud gir problemer i forhold til gnissing, fukt, lukt og sårhet i områder hvor hud ligger mot hud. Hvor stor andel av pasienter som har gått betydelig ned i vekt og som trenger plastisk-kirurgiske korreksjoner, er det per i dag ikke noen sikre statistikker på, men man regner med at et sted mellom en tredjedel til halvparten av disse pasientene vil søke hjelp for å få gjort korreksjoner. I USA er behovet for korreksjoner etter slanking blitt så stort at det sysselsetter store deler av spesialistene innen plastisk kirurgi, og man forventer at det samme vil skje i Norge. Denne formen for plastikkirurgi stiller også kirurgene ovenfor nye problemstillinger som vi tradisjonelt har hatt liten erfaring med.

Teknikkene som gradvis er utviklet, tar høyde for denne situasjonen. For å illustrere dette gjør man ved lårløft / lårplastikk kun en reseksjon med arr i lengderetningen på låret for å redusere omkretsen på låret og ingen reseksjon i lysken siden det kan lage store sårproblemer og kan gi et drag i underlivet som i verste fall kan ende med en konstant sprikende og sår vagina.

Slankeoperasjon

Aleris Overvektsklinikk

 

Når gjøres slike operasjoner?

Normalt gjøres slike korreksjoner når det er klart at vekten er stabilisert seg, vanligvis 1-2 år etter slankeoperasjon. Det er vanlig å begynne med bukplastikk, men den videre rekkefølgen er opp til pasienten selv, gjerne med 3 mnd mellom hvert inngrep.