Dette er en beskrivelse av hvordan en bukplastikk kan foregå. Beskrivelsen kommer fra Aleris Colosseum-Nobel på Majorstuen i Oslo. Merk at det kan være forskjellige prosedyrer ved andre klinikker.

Konsultasjon med kirurg

Under konsultasjonen får du vite alle detaljene om hvordan du skal forholde deg i forbindelse med inngrepet. Hvis du er så heldig at du har en person som skal hjelpe deg i forbindelse med inngrepet, er denne personen også hjertelig velkommen til å bli med ved konsultasjonen for å være mest mulig forberedt.

Operasjonen

Operasjonsdagen møter du fastende på klinikken ca. 30 minutter før planlagt operasjonsstart. Da har du allerede tatt noen tabletter med litt vann hjemme; dette er del av det vi kaller premedikasjon – det er tabletter som forbereder kroppen på operasjonen. På klinikken fyller du ut et egenmeldingsskjema om egen helse, samtidig som du får ytterligere premedikasjon. Deretter tildeles du en seng på vår postoperative enhet.

Før operasjonsstart tegner kirurgen på deg mens du står. Deretter tas et pre-operativt bilde (FØR-BILDE) som vi legger i journalen slik at vi sammen senere kan vurdere effekten av operasjonen.

Anestesilegen og anestesisykepleier kommer mens operasjonsfeltet vaskes og gjennomgår din helsesituasjon en siste gang før sedasjon / narkose. Deretter får du en kanyle i den ene armen og man starter forsiktig injeksjon av avslappende, bedøvende og smertestillende medikamenter. Alt dette overvåkes av anestesipersonellet som sørger for at du sover under hele inngrepet og at du ikke opplever smerte. Vi ser hvis du begynner å bli urolig før du selv opplever smerte og justerer dosen på medisinene etter dette. Våre anestesører gjør rundt 3000 slike bedøvelser i året og er blant de mest erfarne på dette området i Norge.

Etter at du har sovnet og operasjonsfeltet er vasket, setter kirurgen lokalbedøvelsesblanding for fettsuging. Vi bruker tradisjonell liposkulptur-metodikk  med det vi kaller tumescens (fyller vevet med væske). Vi venter mens fettcellene glir fra hverandre av væsketrykket og blir lettere tilgjengelig for fettsuging.

Operasjonstiden varierer selvsagt med hvor mye som skal fettsuges (om for eksempel flankene skal fettsuges samtidig), og hvor omfattende en bukplastikk skal være. En ren fettsuging av mage vil kunne ta rundt 1,5 time, mens en full bukplastikk med fettsuging av flanker og samtidig reparasjon av magemuskler kan ta 3,5 timer.

Under operasjonen overvåkes du nøye.. Etter at områdene er bandasjert, vekkes du forsiktig. Daglig opplever vi at pasientene slår øynene opp etter operasjonen idet vi legger dem i en oppvarmet seng og spør ”Skal dere snart begynne?”.