Norsk plastikkirurgisk forening (NPF) er en faglig forening for den medisinske spesialiteten plastikkirurgi, og sorterer under Den norske legeforening (Dnlf).

Medlemmer er leger som er godkjente spesialister i plastikkirurgi.

Norsk plastikkirurgisk forening skal ivareta spesialitetens og medlemmenes interesser.

Norsk forening for estetisk plastikkirurgi er en underavdeling av Norsk Plastikkirurgisk Forening.