Plastisk kirurgi innbefatter både operasjoner som gjøres av rene medisinske grunner og operasjoner som utføres for å forbedre utseendet (kosmetisk plastikkirurgi). Ikke sjelden er bakgrunnen for en plastisk operasjon både medisinsk og kosmetisk begrunnet.

Kosmetisk plastikkirurgi

Rene kosmetiske operasjoner eller såkalt skjønnhetskirurgi er inngrep hvor pasienten må betale hele kostnaden selv. Slike inngrep gir heller ikke rett til sykemelding. Eksempler på kosmetiske operasjoner er fettsuging av ridebukser, ansiktsløftning for å korrigere aldersforandringer og innleggelse av silikonproteser for å forstørre bryster (brystforstørrelse).

Medisinsk plastikkirurgi

Plastikkirurgiske inngrep som er medisinsk begrunnet betegnes ofte også rekonstruktiv plastikkirurgi. I denne gruppen finner vi plastikkirurgiske operasjoner etter skader (ofte med vevstap), kreftkirurgi, brannskader og medfødte misdannelser. Dette er inngrep som er prioritert og som utføres på de fleste plastikkirurgiske avdelinger ved offentlige sykehus.

Andre eksempler på plastikkirurgiske inngrep hvor indikasjonen er hovedsakelig medisinsk er brystreduksjon ved store tunge bryst, mageplastikk etter stort vekttap og tunge øyelokk som hindrer synsfeltet. Slike operasjoner utføres også ved offentlige sykehus, men ventelistene er ofte meget lange.

Plastikkirurgi på private syhehus

Private sykehus som har avtale med et eller flere regionale helseforetak (RHF) utfører også plastikkirurgi som betales av det offentlige. Pasientene betaler da kun egenandel som er den samme som om de hadde blitt operert ved et offentlig sykehus.

Forutsetningen for at en pasient skal få dekket kostnadene for en plastisk operasjon ved et privat sykehus er at inngrepet er medisinsk begrunnet. Dessuten må det private sykehuset ha en avtale med RHF om å utføre de aktuelle operasjonene.

Eksempler på plastikkirurgiske inngrep som utføres for det offentlige på ulike private sykehus er:

Framgangsmåte for å få en plastisk operasjon dekket ved et privat sykehus

Først og fremst trenger pasienten en henvisning fra sin primærlege. Av henvisningen må klart framgå at operasjonen det søkes om er medisinsk begrunnet. Heretter må man undersøke om det private sykehuset har avtale om å utføre angjeldende operasjon. Dette kan gjøres ved å kontakte det private sykehuset per telefon eller ved å sjekke sykehusets hjemmeside. Man kan også gå inn på Helsedirektoratets hjemmeside. Her finnes oversikt over både offentlige og private sykehus og oppdaterte ventetider for ulike operasjoner ved alle sykehusene.